For foreldre

 

Lotteripenger / egenandel samles inn lagvis.
Overføres til lagets konto, eller leveres oppmann i kontanter.

 

Oppmenn overfører pengene lagvis til;kontonr..jpg

 

 

 

 

Spillere og trenere/oppmenn/dommere kan hente fribillett til Starts hjemmekamper
i håndballens nye klubblokaler, den gamle Startbutikken på framsiden av Sørarena.
Billettene må hentes senest 30 min. før kampstart!

 

 

ALLE MEDLEMMER  FÅR 20% (alt til veil. pris) 
PÅ  HELE BUTIKKENS SORTEMENT
(minus Starts supporterutstyr)

sportsprofil-logo.gif Industrigata 1, (ved Starthallen) Tlf: 38 07 91 20

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT       LogoSite2.gif

Positivt foreldreengasjement er viktig for håndballen generelt og for ungene

spesielt. Unger liker at foreldrene kommer på kampene. Det er fint om du spør

om treninga var gøy, og at du bemerker positiv utvikling rent håndballmessig.

Klubben er helt avhengig av foreldreengasjement for å holde hjulene i gang.

ALLE foreldre har en eller annen egenskap som klubben trenger i den daglige

driften. Du også!

Foreldre + unger = klubben.   Foreldre + håndball = sant.   

 

Med mor og far på laget.

I våre dager er det blitt slik at de aller fleste barn ønsker seg foreldre som har

mer TID. De ønsker at mor og far interesserer seg for og engasjerer seg i deres

fritidsaktiviteter.

Unger vokser opp bare en gang! Foreldre bør bidra så langt de makter til å

gjøre oppvekstårene positive for barna. Møt derfor opp til trening og kamp så

ofte du kan. Vær engasjert i det du opplever, gi ros - og litt ris hvis det er

nødvendig. Unger setter pris på ærlighet og rettferdighet. Vær positiv overfor

ditt eget barn, og overfor ALLE de andre på laget - husk at det er LAGET som

vinner - eller taper. Barn liker å snakke med voksne. Ta kontakt med alle,

kanskje mest de som ikke har hatt den største framgangen i det siste, eller de

som nettopp har gjort en eller annen tabbe. Å bli glemt eller oversett er den

største straff et barn kan få. Og ikke minst: Hvorvidt barna «blir lenge» i sin

fritidsaktivitet avhenger svært ofte av foreldrenes interesse og engasjement.

 

Med mor og far på tribunen

De aller fleste foreldre har ambisjonerpå sine barns vegne.  Alle ønsker vi vel

at ungene skal lykkes i det de holder på med.  Så langt er alt vel og bra, verre er

det med de foreldrene som setter overambisiøse mål for sine poder.

Vi har vel sett dem(og kanskje  vært en av dem),
de overivrige foreldrene på
tribunen. De skriker og gestikulerer og

forteller hele idrettshallen hva de små skal gjøre og ikke gjøre. I alle

håndballkamper har vi dommere, eller kampveiledere,
som vi kaller dem når de yngste er i aksjon. Disse gjør en viktig

og vanskelig jobb. Unngå negative tilrop, selv om du er uenig i enkelte

avgjørelser. Det bare ødelegger, både for spillerne og dommerne. Utidige tilrop

og forsøk på styring fra tribunen gjør både barna og dommerne usikre. De blir

opptatt av om de gjør «feil», og om de vinner eller taper. Gleden ved å mestre,

gleden ved fellesskapet og gleden ved den frie utfoldelsen forsvinner.

Engasjement fra foreldrene, også på tribunen, er viktig,
forutsatt at engasjementet styres i
positiv retning for hele laget.
Først da blir det til glede for ungene, lederne OG FORELDRE.

 

Med mor og far i ledelsen.

Håndballklubben er til for ungene, håndballklubben arbeider for at ungene

skal ha et godt sted å være, håndballklubben arbeider for at ungene, gjennom

idretten, skal utvikle seg til positive, kreative og ærlige individer. Det er DINE

unger det er snakk om. Er det ikke da naturlig at DU hjelper til med planlegging

og drift av klubben, slik at tilbudet til barna blir best mulig. Det er

utrolig mye som skal gjøres i en veldrevet klubb, og alle jobber, både små og

store er like viktige. Vær positivt engasjert i klubben, vær frimodig nok til å

foreslå ting du føler du kan bidra med. Ikke ALLE skal lede klubben eller være

speaker på kampene. Noen skal vaske drakter eller steike vafler også! Skaff deg

tid til å bidra til beste for ungene i deres fritid. Dersom DU tar et tak for

klubben i den perioden ungene dine er aktive, vil ledermangelen forsvinne

umiddelbart.