Terminliste og tabellhttps://www.handball.no/system/kamper/lag/?lagid=439987#allmatches